ОБРАЗОВАНИЕ

MUDr. Peter Chovan vystudoval lékařskou fakultu University Komenského v Martině. Vysokoškolská studia ukončil s červeným diplomem. Již během studia se chtěl věnovat chirurgickým oborům. Postupně se propracoval přes různé chirurgické obory až k estetické plastické chirurgii. Má atestaci ze všeobecné chirurgie, kterou získal v roce 1993 na Institutu postgraduální medicíny v Bratislavě. Atestaci z plastické chirurgie obhájil v roce 1995 na Slovenské Zdravotnické Univerzitě u doc. MUDr. Janoviče. Po 10letém tréninku a dlouhodobé stáži v USA získal v roce 1999 doplňkovou specializační atestaci v neurochirurgii na Slovenské Zdravotnické Univerzitě.

ЧЛЕНСТВО В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ АССОЦИАЦИЯХ

MUDr. Peter Chovan является активным членом следующих профессиональных ассоциаций и обществ:

·       SLS – Ассоциация врачей Словакии (Slovenská lékařská komora)

·       SSPECH – Словацкое общество пластической и эстетической хирургии (Slovenská společnost plastické a estetické chirurgie)

·       IPRAS – Международная конфедерация пластической, реконструктивной и эстетической хирургии

·       ESPRAS – Европейское общество пластической, реконструктивной и эстетической хирургии

·       ISAPS – Международное общество эстетической пластической хирургии

ОПЫТ РАБОТЫ

КОНФЕРЕНЦИИ И ЗАРУБЕЖНЫЕ КОМАНДИРОВКИ

ПОЧЕМУ Я РЕШИЛ ЗАНЯТЬСЯ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИЕЙ

MUDr. Peter Chovan
Пластический хирург